Girls Preparatory Charter School of New York NY School District

Advertisement

Girls Preparatory Charter School of New York - Public Schools

School District: Girls Preparatory Charter School of New York
Address:
   442 E HOUSTON ST-RM 312
   NEW YORK, NY 10002
   (212) 388-0241
No. of Schools : 1
Student Enrollment: 577

Girls Preparatory Charter School of New York - District Boundary Map

Advertisement


Regular Schools in Girls Preparatory Charter School of New York


Name Level
Girls Preparatory Charter School of New York Primary