True North Troy Preparatory Charter School NY School District

Advertisement

True North Troy Preparatory Charter School - Public Schools

School District: True North Troy Preparatory Charter School
Address:
   2 POLK ST
   TROY, NY 12180
   (518) 445-3100
No. of Schools : 1
Student Enrollment: 450

True North Troy Preparatory Charter School - District Boundary Map

Advertisement


Regular Schools in True North Troy Preparatory Charter School


Name Level
True North Troy Preparatory Charter School Primary